دانلود کتاب زبان اصلی Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)

[ad_1]

گروه بندی مجدد حقوق آزادی ، حاملگی یک حزب کوچک شناخته شده کوچک را که خود را مرکز گرا اعلام کرد و برچسب حق را که تجمیع حقوق پراکنده در جمهوری چهارم ، حزب آزادی جمهوریخواه (PRL) را رد می کرد ، مورد مطالعه قرار داد. جانشین غیرمستقیم PSF سرهنگ لا روک ، که در پایان جنگ به طور غیرقابل بازگشت منحل شد ، PRL به تاسیس RPF کمک کرد. این کتاب ما را به کشف زندگی درونی غنی ، متشکل از امیدها در مواجهه با یک زمینه سیاسی جدید ، ترس از واقعیت جدید بین المللی ، بلکه همچنین تفرقه و انشعاب در اطراف گزینه های اصلی ایدئولوژیک در حال حاضر ، رهنمون می کند. زندگی او کوتاه اما شدید بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)