دانلود کتاب زبان اصلی Le Scénar

[ad_1]

The Scenar یک داستان است _ ، اما آیا واقعاً یک داستان است؟ _ از برخی شخصیت ها که متن ناشناس فیلم نامه فیلم را کشف کرده اند. وقتی فیلمنامه را پیدا کردید ، چه اتفاقی می افتد؟ یک رمان تمثیلی که ارتباط ما با واقعیت و داستان را کشف می کند ، Le Scénar همچنین اعلامیه عشق به فیلم جاده است … ، با الهام از الهامات خارق العاده ، سیاسی ، فلسفی …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le Scénar