دانلود کتاب زبان اصلی Le secret d’Huracan Tempête

[ad_1]

ویکتور و خانواده اش به تازگی به یک دهکده ساحلی کوچک در جنوب انگلیس نقل مکان کرده اند. آنها به خوبی مورد استقبال قرار می گیرند و به سرعت دوست می شوند ، اما کودکان از یک پدیده عجیب و غریب هوا می ترسند: هر روز صبح مه مه آلود روستا را پوشانده است. به گفته همسایه آنها ، تمپاته هوراکان پیر ، که گفته می شود کمی شعبده باز است ، منشا این مه هیچ چیز طبیعی نخواهد داشت … اگر این رمز و راز از گذشته مبهم پیرمرد سرچشمه بگیرد ، چه می شود؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le secret d’Huracan Tempête