دانلود کتاب زبان اصلی Le Secret du Sexe Déchu : Dystopie

[ad_1]

زنان زمام امور را به دست گرفته اند. اعتبار شما اجازه افشای بیشتر را نمی دهد. لازم نیست بیشتر بدانید. زیاد فکر کردن یعنی رنج بردن. از زندگی در یک دنیای کامل خوشحال باشید. مامان از همه چیز مراقبت می کند. دیگر نیازی به جستجوی خوشبختی فرضی نیست. چه می شد اگر آینده برای زنان در زمان ما بیش از حد درمان می شد … این دنیا چگونه خواهد بود؟ … درباره نویسنده Freric Hugin متولد دهه 1970 ، جایی در جنوب فرانسه ، دوست دارد سرگیجه خنده داری در بین خوانندگان خود ایجاد کند. پر او را در خون او فرو برده و جانوران را آزاد کنید. در هر یک از سهام خود را از سایه. زیرا اگر در نگاه اول دیدن شش وجه مکعب غیرممکن باشد ، Fririk Hugin از شما دعوت می کند تا آن را به تمام جهات بچرخانید تا هر طرف را از نزدیک مشاهده کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Le Secret du Sexe Déchu : Dystopie