دانلود کتاب زبان اصلی Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت نویسندگان یادگیرنده در متن نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از آن است که بسیاری از اساتید نوشتن پیشنهاد می کنند. در فصل های نظری کتاب ، مفاهیمی از قبیل دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 وجود دارد. در بخش تجربی کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن L1 و L2 ، مراحل نوشتن دانش آموزان به هر دو زبان و هویت دانش آموزان در نوشتن L1 و L2 بحث می شود. نشان داده شده است که نوشتن L2 مشکلات زبانی را ایجاد می کند. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته EFL ، نوشتن L2 همچنین فرصت هایی را ایجاد می کند که هنگام نوشتن به زبان مادری خود هرگز نخواهند داشت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :