دانلود کتاب زبان اصلی Les balafres du pouvoir : Roman

[ad_1]

کمو سلطنتی است که استبداد به سقوط خود منجر می شود و مردمش را در مسیر تبعید سوق می دهد. سپس نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست نسل های قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les balafres du pouvoir : Roman