دانلود کتاب زبان اصلی Les chanteuses kabyles : Graines de la douleur

[ad_1]

در جوامعی که رسم شفاهی دارند ، وزن کلام به وزن مرد مربوط می شود. جامعه کابیل به دلیل کد افتخار پاروکسیسم و ​​مشهور بودن تمدن مدیترانه ای باستان که در آن انسان از موقعیتی بسیار ارزشمند برخوردار است ، مشهور است. بنابراین برای زنان کابیل که در این سیستم زندانی شده اند ، دشوار است که شعر بگویند. شعر زن کابیل نقش منحصر به فردی دارد ، در افشای نظم حاکم ، اختلال در عملکرد آن ، بی عدالتی ها و ریاکاری. به این ترتیب ، زنان ، علی رغم خود ، این بدن مطیع را نشان می دهند ، اما یک تاریخ جمعی را که در ساختارهای اجتماعی و ذهنی کل جامعه ثبت شده است ، آشکار می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les chanteuses kabyles : Graines de la douleur