دانلود کتاب زبان اصلی Les chasseurs parachutistes pendant la guerre d'Algérie

[ad_1]

چهار هنگ چتر که عمدتا از سربازان تشکیل شده بودند ، در جنگ الجزایر شرکت داشتند. متن بر اساس یک منطق زمانی تنظیم شده است ، به نمایندگی از جابجایی های متعدد ، نبردهای متعدد و چند کمین در طی این هشت سال جنگ ، به افتخار همه چتربازانی که به کشور خود خدمت می کنند ، نامیده می شوند ، نامزد می شوند ، دوباره نامزد می شوند ، مأموریت ها و مأموریت های نظامی خود را در طول جنگ در الجزایر تحت شرایط دشوار انجام دادند ، به همین دلیل آنها عادلانه دانستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les chasseurs parachutistes pendant la guerre d'Algérie