دانلود کتاب زبان اصلی Les chemins de fer en Ukraine au temps de la révolution : Souvenirs 1917-1919

[ad_1]

خاطرات ایوان کوبیلکو (1951-1882) تاکنون منتشر نشده است ، فضای انقلاب ، جنگ و مبارزات استقلال طلبانه در طی سالهای 1917-1919 در اوکراین را بازسازی می کند. این نویسنده که از فعالان قدیمی جنبش ملی اوکراین است ، از مقامات ارشد راه آهن در جنوب شرقی کشور است و در ردیف اول محلی برای رصد و اظهارنظر درباره وقایع – و شرکت در آنها – داشته است. این خاطرات توسط نادین کوبیلکو ، نوه نویسنده ، با پیشگفتار و یادداشت های یاروسلاو لبدینسکی ، که در انستیتوی ملی زبان ها و تمدن های شرقی پاریس به تدریس تاریخ اوکراین می پردازد ، ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les chemins de fer en Ukraine au temps de la révolution : Souvenirs 1917-1919