دانلود کتاب زبان اصلی Les chemins de la dignité : Afrique Noire, une nouvelle voie s'impose – Essai

[ad_1]

“در تاریخ معاصر هیچگاه از خارج این قاره چنین تصمیمی نگرفته است. روابط بین الملل کشنده است و خواهد ماند. آنها دائماً با استراتژی ها ، اتحادها و سلطه ها تغذیه می شوند. سیاست هایی که در آفریقا توسط موسساتی به اصطلاح بین المللی تبلیغ و اجرا می شوند از همان منطق تبعیت با توجه به ادامه بهره برداری از منابع آن پیروی می کنند. حقایق حاضر گواه نقش تبعی قاره در مشکلات اصلی معاصر است. در حال حاضر هیچ کشور آفریقایی به اندازه کافی مجهز نیست که بتواند به خواسته های شهروندان خود پاسخ مثبت دهد یا با نظم کنونی جهانی مقابله کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les chemins de la dignité : Afrique Noire, une nouvelle voie s'impose – Essai