دانلود کتاب زبان اصلی Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

شکی نیست که روان انسان محل حرکتهای مختلف قهقرایی است و حتی بعضی از آنها برای عملکرد بهتر آن ضروری است. آنها در طول رشد ، اعم از طبیعی و آسیب شناختی ، در دستگاه ذهنی و در روان بزرگسالان وجود دارند که با تغییرات در هنجار یا با سازمان پاتولوژیک همراه است. این کتاب مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک به روز شده مرور می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique