دانلود کتاب زبان اصلی Linear and Nonlinear Circuits: Basic & Advanced Concepts : Volume 1

[ad_1]

این کتاب اطلاعات اساسی لازم و مفاهیم پیشرفته را در زمینه مدارها ، در تقاطع بین فیزیک ، ریاضیات و نظریه سیستم ها ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد. این زیرمجموعه های مختلف مهندسی مانند دستگاه ها و مدارهای الکتریکی و سایر نمونه های الکترونیکی آنها را در بر می گیرد. بر اساس این ایده که دوره دانشگاه مدرن باید ابزارهای مفهومی برای درک رفتار مدارهای خطی و غیرخطی ، نزدیک شدن به مشکلات فعلی ناشی از دستگاه های جدید و مدرن و پاسخ به تحولات و چالش های آینده در اختیار دانشجویان قرار دهد. تاکید بر خطی و غیرخطی ، دو؟ ترمینال و چند؟ ترمینال و همچنین اجزای مدار فعال و غیرفعال. این تئوری به طور سیستماتیک و با ساده ترین مدارها (خطی ، زمان ثابت و مقاومتی) شروع می شود و غذایی برای تفکر در مورد مدارهای غیرخطی ، توابع بالقوه ، جبر خطی و تفسیرهای هندسی از نتایج انتخاب شده فراهم می کند. محتوا به صورت مجموعه ای از سطح اول و مجموعه ای از موضوعات سطح پیشرفته سازمان یافته است. این کتاب از نظر مثال غنی است و شامل بسیاری از مشکلات حل شده است. مباحث اضافی مانند پردازش سیگنال و مدل سازی پدیده های فیزیکی غیر الکتریکی (به عنوان مثال پسماند یا نوسانگرهای بیولوژیکی) در جلد 2 بحث خواهد شد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Linear and Nonlinear Circuits: Basic & Advanced Concepts : Volume 1