دانلود کتاب زبان اصلی Linguistic and Cultural Studies: Traditions and Innovations : Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural Studies (LKTI 2017), October 11-13, 2017, Tomsk, Russia

[ad_1]

این کتاب شامل مشارکت در کنفرانس بین المللی XVII “تحقیقات زبانی و فرهنگی: سنت ها و نوآوری” (LKTI 2017) ، ارائه دیدگاه هایی در مورد نظریه ، تحقیقات ، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه های آموزش ، زبانشناسی و آموزش و یادگیری به زبانهایی با تأکید ویژه بر دیدگاه های سیبری و همکاری بین دانشمندان سایر مناطق روسیه. این کتاب با پوشش مباحثی از جمله توسعه برنامه درسی ، طراحی و تحویل دوره ، و آموزش حرفه ای ، برای دانش پژوهانی است که در همه مقاطع تحصیلی به دنبال بهبود محیط آموزشی در زمینه خود هستند – مدرسه ، آموزش عالی و ادامه توسعه حرفه ای.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Linguistic and Cultural Studies: Traditions and Innovations : Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural Studies (LKTI 2017), October 11-13, 2017, Tomsk, Russia