دانلود کتاب زبان اصلی Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities

[ad_1]

این کتاب تغییرات محلی در رهبری و سیاست ها را در نتیجه جهانی شدن بررسی می کند. نویسنده مشخص می کند چه رفتارهایی ارتباط اقتصاد محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل می کند و ساختارهای محلی چه فعالیتی را مجاز یا مهار می کنند. وی شاخص های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مورد محلی ارائه می دهد که نشان می دهد نظم دوگانه رهبری تحول آفرین و ساختار قانونگذار-فعال احتمالاً اقتصاد محلی را با فرصت های اقتصاد جهانی پیوند می دهد. علاوه بر این ، مطالعه اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار برای شناسایی پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب بر اساس چندین حوزه مطالعه است و مورد توجه محققان در روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت عمومی ، مهاجرت و سیاست قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities