دانلود کتاب زبان اصلی L'université de Kinshasa : quelle gouvernance pour une meilleure compétitivité ?

[ad_1]

دانشگاه کینشاسا در سطح علمی ، مالی ، پژوهشی و اداری با بحران مدیریتی روبرو است. این بحران با اختلاف بین اهداف آموزشی و واقعیت های کشور ، انفجار در تعداد ، ناکارآمدی نظارت آموزشی و صلاحیت ناکافی معلمان خاص ، زیرساخت های شکسته ، قانون برای حداقل تلاش در بین توجیه می شود. دانش آموزان. این مطالعه موضوعات اولویت دار حاکمیت دانشگاه کنگو را برجسته می کند: مسئله مالی و مسئله حکمرانی که حاکمیت دانشگاه را از بین می برد. هدف همچنین ارائه راه حلهای اصلی ، در دسترس رهبران با حسن نیت است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب L'université de Kinshasa : quelle gouvernance pour une meilleure compétitivité ?