دانلود کتاب زبان اصلی Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اساسی سیستم های تولیدی را ارائه می دهد و چندین روش برای ارزیابی ارزیابی این سیستم ها را ارائه می دهد. روش های مربوط به اقتصاد کلان خلاصه شده و چارچوب نظری برای طراحی سازگاری کلان اقتصادی توضیح داده شده است. این کتاب مدلی از سازگاری کلان اقتصادی را ارائه می دهد که ابزاری را به صورت اقتصاد کلان ارائه می دهد. نویسندگان یک روش برای به دست آوردن شاخص جدید سازگاری کلان اقتصادی ارائه می دهند ، که به شرکت های تولید کننده اجازه می دهد پیشرفت خود را در استفاده از روش های کلان اقتصادی ارزیابی و نظارت کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach