دانلود کتاب زبان اصلی Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :

[ad_1]

این کتاب با بررسی تفاوت های ظریف این سیاست و اثربخشی آن برای منطقه شمال شرقی ، شرح مفصلی از توسعه سیاست نگاه و عمل هند در شرق را ارائه می دهد. شمال شرقی هند به عنوان یک منطقه محصور در خشکی ، بیشتر مرزهای خود را با کشورهای همسایه در جنوب و جنوب شرقی آسیا تقسیم می کند. این مقاله به طور تجربی پیشرفت و چشم انداز تجارت ، سرمایه گذاری و اتصال بین شمال شرقی هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا را بررسی می کند. علاوه بر این ، در مورد تعدادی از طرح های چند جانبه منطقه ای و فرامنطقه ای – به عنوان مثال ابتکار عمل خلیج بنگال برای همکاری های فنی و اقتصادی چند بخشی (BIMSTEC) ، بنگلادش-چین-هند-میانمار (BCIM) و همکاری بین مکونگ و گنگ (MGC) – این می تواند به طور بالقوه همکاری بین شمال شرقی هند و مناطق همسایه در زمینه های اجتماعی را تقویت کند. ، حوزه فرهنگی و اقتصادی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :