دانلود کتاب زبان اصلی Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians

[ad_1]

این منبع کوتاه و کاربردی ترکیبی از آخرین پیشرفت ها در زمینه شناسایی و مدیریت کم خونی در بیماری های مزمن (التهاب) ، کم خونی مرتبط با ژنتیک و کم خونی مرتبط با آسیب مزمن به اندام های انتهایی است. در این فصل ها ، تجزیه و تحلیل دقیق علم مدرن کم خونی ، رویکردهای مختلف جمعیت بیماران ، بیماری های همراه و جنبه های تغذیه ای کم خونی ارائه شده است. روشهای درمانی جدید متمرکز بر مسیرهای فیزیولوژیکی معرفی و بحث شده است. تناقضات از نظر متخصصان فوق تخصصی متمرکز در درمان علل اصلی کم خونی در رشته های خاص آنها نیز ارائه شده است. مقابله با آن و تالیف آن توسط متخصصان در هر سناریوی بالینی آسان است ، مدیریت کم خونی یک نقطه شروع برای یادگیری بیشتر در مورد این شرایط چالش برانگیز و رایج است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Management of Anemia : A Comprehensive Guide for Clinicians