دانلود کتاب زبان اصلی Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنما است که به راحتی در دسترس و جامع است و به شما کمک می کند تا با استفاده از Stata تصمیمات آماری صحیح ، تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج را بگیرید. این شامل پوشش گسترده ANOVA ، تجزیه و تحلیل عامل و خوشه در Stata ، و همچنین رگرسیون قابل توجه و آمار توصیفی است. این هدف برای کسانی است که می خواهند با استفاده از Stata اطلاعات بیشتری در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و متداولترین روشهای مورد استفاده در تحقیقات بازار کسب کنند. این کتاب مروری بر کل فرایند تحقیقات بازار از پرسیدن س researchالات تحقیق در بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کمی را به خوانندگان ارائه می دهد. جذاب ، کاربردی است و شامل بسیاری از نمونه های عملی ، نکات و پیشنهاداتی است که به خوانندگان کمک می کند تا از روش های کمی مانند تحلیل رگرسیون ، عامل و خوشه استفاده و تفسیر کنند. این روش ها به محققان کمک می کند تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت ها قرار دهند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata