دانلود کتاب زبان اصلی Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective

[ad_1]

این ماده کوتاه با اشکال مختلف ابر خازن ها سروکار دارد ، از ابر خازن های کربنی سنتی گرفته تا ابر خازن های ترکیبی نسل جدید. تمرکز اصلی مطالعه مطالعه توسعه مداوم اجزای اصلی یک ابرخازن معمولی است که منجر به مشاهدات قابل توجهی در مورد امکان سنجی و تأثیر کلی آن بر ظرفیت ذخیره سازی می شود که برابر با فناوری فعلی باتری باشد. نویسندگان یک بررسی انتقادی از جمع کننده های جریان ، مواد الکترود و اجزای الکترولیت دارند ، که تأثیر متمایزی بر قدرت و چگالی انرژی ابرخازن دارند. روندهای نوظهور در تولید فناوری ابرخازن هیبریدی ، چگالی قدرت استثنایی یک خازن دو لایه و چگالی انرژی یک باتری قابل شارژ را ترکیب می کند ، که آینده ای روشن تر را برای سیستم ذخیره سازی برق نوید می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective