دانلود کتاب زبان اصلی Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

؟ این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات و خوشه های نانو فلز ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی آنها را پوشش می دهد. رویکردهای سازمان اتم هایی که خوشه ها و نانوذرات تشکیل می دهند در چند وقت اخیر به سرعت در حال پیشرفت هستند. این دستاوردها از طریق ترکیبی از رویکردهای آزمایشی و محاسباتی توصیف شده و به طور مفصل توسط نویسندگان پوشش داده شده است. آخرین موارد برجسته در مورد خواص و کاربردهای مختلف در حال ظهور ، از پلاسمونیک گرفته تا تجزیه ، ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications