دانلود کتاب زبان اصلی Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب یک روش درمانی جدید و تحریک آمیز است که به روشهای پایدار برای بازسازی دلتا می سی سی پی پرداخته و آنها را شناسایی می کند. بر اساس بررسی عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به زوال شدید آن شد ، و سیر اصلی جهان در قرن 21 ، نویسندگان مسیرهای احتمالی آینده را برای مدیریت پایدار دلتا کشف کردند. آنها شرایط فعلی و همچنین مسیرهای بعدی آب و هوا و انرژی و کمبود منابع را در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت دلتا ، پایداری دلتا به شدت به خطر می افتد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future