دانلود کتاب زبان اصلی Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

این تمرکز کوتاه بر پراکندگی ذرات با تخلخل بالا ، جذب آنها در جریان بخار و چگالش بخار بر روی ذرات متمرکز است. نویسندگان با یک مسئله ساده / ساکن ، تمرکز بر انتقال درون ذره را شروع می کنند. آنها بیشتر شبیه سازی ذرات جریان آشفته با وضوح بالا و تکامل وابسته به زمان در زمینه های ذرات مایع را در نظر می گیرند. سرانجام ، آنها شبیه سازی قابل دسترسی محاسباتی بیشتری را برای یک گرداب بزرگ برای انتقال جرم از گاز به ذرات بررسی می کنند. این کتاب با خلاصه و چالش ها و همچنین راهنمایی در مورد منطقه به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :