دانلود کتاب زبان اصلی Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب یک روش سازگار برای ساخت سیستم های هوشمند ارائه می دهد ، چندین مدل رسمی برای طراحی و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر قاعده ارائه می دهد و مطالعات موردی گویای کاربردهای آنها را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند کسب و کار ، وب معنایی و سیستم های تلفن همراه حساس به متن است. قوانین یک روش شهودی اما قدرتمند برای ارائه دانش بشری ارائه می دهند و سیستم های مبتنی بر قاعده هوشمند کاربردهای بسیار مهمی دارند. با این حال ، پیشرفت عملی آنها به تکنیک ها و مدل های مناسب نیاز دارد – شکافی که این کتاب به طور موثر برطرف می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :