دانلود کتاب زبان اصلی Morphogenesis of Spatial Networks :

[ad_1]

این کتاب رویکرد مورفودینامیکی شبکه های فضایی را با تأکید ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند خیابان ها ، جاده ها و شبکه های حمل و نقل (مترو ، قطار) توسعه می دهد. نویسنده ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای توصیف این ساختارها و چگونگی تکامل آنها در طول زمان را ارائه می دهد. این کتاب در مورد مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای تلقی شده بحث می کند و مهمترین مدلهای شبکه های فضایی را ارائه می دهد. مخاطبان هدف بیشتر دانشمندانی را تشکیل می دهند که به این رشته با رشد سریع و بسیار میان رشته ای علاقه مند هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویانی که به شبکه های بزرگ علاقه مند هستند نیز مفید باشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :