دانلود کتاب زبان اصلی Multi-Market Antitrust Economics :

[ad_1]

اقتصاد ضد انحصاری حوزه ای است که عمدتاً مبتنی بر تئوری اقتصادی سازمان صنعتی است و مرز این حوزه در راس تحقیقات اقتصادی است. این کتاب با ارائه مباحث منتخب در اقتصاد ضد انحصار و مدل سازی ، فاصله ای را بین متون مقدماتی و تحقیقات پیشرفته ایجاد می کند. نویسنده از دیدگاه نئوکلاسیک ابتدا با بحث در مورد انحصار کلاسیک شروع به افزودن بازارهای بیشتری به این مخلوط – از طریق اثرات سرریز و ادغام های افقی / عمودی – می کند و سپس پیوندهای منطقی با تجارت بین المللی و صنایع تنظیم شده را بررسی می کند. اگرچه کوتاه و گزینشی است ، این روش یک نقطه شروع تحلیلی اساسی برای نزدیک شدن به موضوعات خاص ضد انحصاری است که در اینجا پوشش داده نشده است ، مانند معاملات الزام آور ، گروه بندی و انحصاری. چنین تحلیل هایی گاهی اوقات به حمایت منطقی از انحصار و رفتار ضد رقابتی مرتبط تشبیه می شود ، اما برای افشای اقتصاد ضد انحصار از دیدگاه اصلی اقتصاد غربی ضروری است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Multi-Market Antitrust Economics :