دانلود کتاب زبان اصلی Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان از تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی استفاده کرد و ضمن حفظ تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی آنها. از طریق یک سری داستان های موردی که در 10 فصل در این تک نگاری شرح داده شده است ، خوانندگان درک درستی از فرصت ها و همچنین چالش های کاهش آلودگی از منابع نقطه ای و غیر نقطه ای با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده به دست می آورند. مخاطبان هدف متخصصان آب خواهند بود که در پروژه هایی با استفاده از رویکردهای مدیریت آبخیزداری یکپارچه برای کاهش آلودگی استفاده می کنند و همچنین محققانی که پروژه هایی با این موضوع را طراحی می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands