دانلود کتاب زبان اصلی Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

[ad_1]

این کتاب چگونگی تصویب و بازنگری قانون خانواده ترک در سال 1934 را در زمینه های مختلف اجتماعی در زمان ملی گرایی از بالا به پایین بررسی می کند. نویسنده از طریق مردم نگاری تاریخی ، پیدایش قانون ، پیش نویس آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و تصویب آن را بررسی می کند. این پروژه بر اساس روایتی شفاهی تاریخی ، اسناد رسمی مجلس و ثبت احوال و رسانه های مردمی ساخته شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law