دانلود کتاب زبان اصلی Nanomaterials and Their Applications :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در نانومواد و کاربردهای آنها را مورد توجه قرار داده و مروری جامع از وضعیت تحقیقات در این زمینه که به سرعت در حال تحول است ، ارائه می دهد. این کتاب شامل فصل هایی است که جنبه های مختلف نانومواد را بررسی می کند. با توجه به عمق و وسعت پوشش ، این کتاب راهنمای ارزشمندی را برای محققان و دانشجویان شاغل در زمینه مواد نانو ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Nanomaterials and Their Applications :