دانلود کتاب زبان اصلی Natural Heritage of Japan : Geological, Geomorphological, and Ecological Aspects

[ad_1]

این جلد ، جنبه های زمین شناسی ، ژئومورفولوژی و میراث طبیعی میراث طبیعی ژاپن را با هم جمع می کند و بحث بر سر حفظ پویای چنین میراثی است و ویژگی های اصلی آنها را در قالبی در دسترس برای خوانندگان توضیح می دهد. سایت های میراث جهانی ، ژئوپارک های جهانی یونسکو و پارک های ملی ژاپن که از جنبه های اصلی این میراث هستند ، به صورت عمیق تحلیل می شوند و متن با عکس های رنگی و اطلاعات مفید برای مسافران بالقوه تکمیل می شود. این جلد به بخشهای موضوعی تقسیم شده است که به منظور درک تنوع میراث طبیعی ژاپن ، با اطلاعات اضافی در مورد حفاظت ، روند گردشگری ، فرهنگ محلی و سبک زندگی کمک می کند. علاوه بر این ، فصول تجزیه و تحلیل مکانیسم های طبیعی که باعث ایجاد مناظر متنوع میراثی و طرح های حفاظت / مدیریت پایدار می شوند ، این حجم را به عنوان منبع ارزشمندی برای خوانندگان و علاقه مندان تخصصی تر در نظر می گیرند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Natural Heritage of Japan : Geological, Geomorphological, and Ecological Aspects