دانلود کتاب زبان اصلی Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan

[ad_1]

این مجموعه با مقالاتی از ادبیات گرفته تا فیلم ، معماری ، هنرهای پلاستیک ، فلسفه و نویسندگی علمی و سیاسی ، رویکرد میان رشته ای به مسئله مقیاس را مورد تأکید قرار می دهد. همكاران وی به موضوعات مختلفی می پردازند كه ناشی از تغییرات ناگهانی و فوری مقیاس ناشی از جهانی شدن و دوران آنتروپوسن است ، از جمله: مشكلات تعریف مفهوم مقیاس. چالشهایی که تغییر مقیاس در شکل گیری دانش ایجاد می کند. نقش مقیاس در میانجیگری سوژه و فردیت فردی ؛ موانع درک اشیا موجود در حوزه های اسکالر غیر از ما. نقش مقیاس در میانجیگری روابط انسانی با محیط زیست ؛ و ماهیت قدرت ، اقتدار و دموکراسی در مقیاس های مختلف اجتماعی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Neoliberalism and Post-Soviet Transition : Kazakhstan and Uzbekistan