دانلود کتاب زبان اصلی Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مروری بر تحقیقات موردی و ارائه توصیه های مختصر مدیریتی از رهبران این حوزه ، دانش پایه ای را برای پزشکان در زمینه پویا ارائه می دهد. در زمینه مراقبت های عصبی که به سرعت در حال تحول است ، پزشکان پیشرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این حجم اصلی یک چارچوب مرجع را برای پرستاران ، دستیاران ، پزشکان و دانشجویان پیشرفته برای طیف گسترده ای از روشهای تشخیصی رایج و استراتژیهای مدیریت عصبی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :