دانلود کتاب زبان اصلی Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این جلد با تمرکز ویژه بر گروههای کرد ، شیعه و اسلامی ، ماهیت و نقشهای متغیر گروههای مسلح غیر دولتی را در خاورمیانه بررسی می کند. برای درک ماهیت تحول در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی در مورد تأثیر سه بازیگر برجسته ، یعنی داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه ارائه می دهد. وی با تجزیه و تحلیل متمایز و چند وجهی خود ، یافته های جدیدی در مورد تغییر خطوط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از خیزش های عرب ارائه می دهد. به طور کلی ، این جلد به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات مهم امنیتی و روابط بین الملل ، به ویژه از طریق مطالعه ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران غیر دولتی جدید کمک می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy