دانلود کتاب زبان اصلی Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب در روش های ارگانیک مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر زیست محیطی پیشرفت می کند. نویسندگان بر اساس ادبیات چند رشته ای غنی در زمینه تفکر زیست محیطی و همچنین تحقیق در زمینه ارتباط عمومی با رویدادهای علمی انجام شده در چند سال گذشته در ایالات متحده ساخته شده اند. این کتاب از طریق این ترکیب نظریه زیست محیطی و مطالعات موردی ، هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر زیست محیطی را ارائه می دهد. این یک روش م engagedثر و کارآمد برای انجام مأموریت های خود در اختیار دانشمندان مشغول قرار دارد ، در حالی که برای مطالعه مخاطبان واقعی روش کاملاً سازگار با محیط زیست ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science