دانلود کتاب زبان اصلی Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی ، برنامه درسی اصلی را به خواننده ارائه می دهد که معمولاً در یک برنامه MBA متخصص در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ارائه می شود. موضوعات تحت پوشش را می توان در موقعیت های مختلف تجاری واقعی استفاده کرد. این کتاب با هدف کمک به رشد و توسعه مردم در یک اقتصاد رقابتی و جهانی ، آخرین تحولات در زمینه مدیریت منابع انسانی را پوشش می دهد. شیوه ها و نظریه های ابتکاری و همچنین سیاست ها و شیوه های فعلی منابع انسانی در این کتاب شرح داده شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course