دانلود کتاب زبان اصلی Pathways to a Sustainable Economy : Bridging the Gap between Paris Climate Change Commitments and Net Zero Emissions

[ad_1]

تمرکز این حجم ویرایش شده شناسایی چالش های پیش روی سازمان ها در دستیابی به میزان صفر انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2050 و اقتصاد جدید انرژی و کشف راه حل هایی از بخش های مختلف اقتصاد برای انتقال به آینده ای صفر است. مطالعات ارائه شده در اینجا با بیان مقدماتی در مورد رشد و پایداری به سه قسمت تقسیم شده است. قسمت اول بحث استراتژی های اقتصاد پایدار با انتشار صفر است. قسمت دوم شامل مطالعات موردی مخصوص صنعت متمرکز بر ساخت و ساز و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش سوم به موارد خاص برای کشورهای جداگانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد. هر یک از فصل ها به یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخته است: ترمیم ، کاهش ، تطبیق و / یا ارتقا مقاومت در برابر تغییرات آب و هوا به عنوان بخشی از دستیابی به اقتصاد پایدار. این جلد چند رشته ای است و شامل رشته های مختلفی در علوم اجتماعی ، بازرگانی ، محیط زیست و سیاست است و مورد توجه آژانس های توسعه سازمان ملل ، موسسات دانشگاهی ، سیاست گذاران دولت ، NGO ها و رهبران بازرگانی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Pathways to a Sustainable Economy : Bridging the Gap between Paris Climate Change Commitments and Net Zero Emissions