دانلود کتاب زبان اصلی Personalized Therapy for Multiple Myeloma :

[ad_1]

این کتاب راهنمایی های مختصر و عملی در مورد طبقه بندی و تصمیم گیری درمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما به پزشک بالینی ارائه می دهد. علاوه بر این ، داده های موجود از آزمایشات بالینی و مطالعات در بررسی های مهم خلاصه شده و توصیه های درمانی مبتنی بر شواهد ارائه شده است. این پوشش تمام مراحل و اشکال بیماری ، از جمله میلوما با خطر بالا را پوشش می دهد. در دهه های اخیر ، درک بهتر زیست شناسی میلوم باعث تحریک تولید داروهای جدید و م effectiveثرتر شده و منجر به پیشرفت های چشمگیر در بقا شده است. برای ادامه این حرکت ، چندین مطالعه آینده نگر اخیر هدف شناسایی اهداف درمانی بالقوه اضافی یا ارزیابی ترکیبات مختلف عوامل ضد میلوما است. فراوانی روزافزون گزینه های مدیریتی باعث تصمیم گیری در مراحل مختلف بیماری می شود. این کتاب با تأکید بر نیاز به رویکردی شخصی که نشان دهنده شناخت روزافزون میلوم یک بیماری یکنواخت است ، کمک شایانی به پزشک در انتخاب و ترتیب درمان خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Personalized Therapy for Multiple Myeloma :