دانلود کتاب زبان اصلی Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب به دانش برنامه ریزی می پردازد که می تواند از تجربه افراد فقیر شهری ، گروهی که اغلب تحت تأثیر سیل قرار دارند ، به دست آورد. وی همچنین رابطه بین تحلیل دنیای زندگی و برنامه ریزی سازگاری را از طریق جامعه شناسی دانش ، که نقشی اساسی در تعیین مسیر سازگاری فقرای شهری دارد ، بررسی می کند. این کتاب داده های تجربی را گردآوری می کند تا تئوری برنامه ریزی خود بازتابی را به یک زمینه عملی تبدیل کند ، برنامه ریزی های جامعه را بررسی کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی کند. سرانجام ، این یک مدل برنامه ریزی سازگاری را ارائه می دهد که می تواند برای دانشمندان ، پزشکان و سیاستگذارانی که مایل به ارائه برنامه های پذیرفته شده اجتماعی تر هستند مفید باشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta