دانلود کتاب زبان اصلی Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

این کتاب یکی از قابل توجه ترین و چشمگیرترین تحولات چین در سه دهه گذشته را بررسی می کند ، شهرنشینی سریع و گسترده این کشور است که تغییراتی در فرهنگ سیاسی ساکنان شهرهای چین ایجاد کرده است. این کتاب یک مطالعه منظم و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی مانند حمایت از رژیم سیاسی ، منافع سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد سیاسی و نگرش نسبت به محیط زیست و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین را در بر می گیرد. این کتاب از نظر دانشمندان علوم شهری ، سینولوژیست ها و کسانی که مایلند نگاهی دقیق به موضوعات تأثیرگذار بر آینده سیاسی یک قدرت رو به رشد جهانی داشته باشند ، بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Political Culture and Participation in Urban China :