دانلود کتاب زبان اصلی Practical Decision Making using Super Decisions v3 : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process

[ad_1]

این کتاب بدون نیاز به پیش شرط آموزش پیچیده ریاضی ، مقدمه ای ساده از نظریه و عمل فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) ارائه می دهد. AHP یک روش ساده بصری و ریاضی در زمینه تصمیم گیری چند معیاره در تحقیقات عملیاتی (OR) است. با استفاده از Super Decisions v3 ، نرم افزار Creative Dections Foundation که به تازگی توسعه یافته است ، این کتاب درک سریع و بصری AHP را با استفاده از مثالهای صفحه گسترده و دستورالعملهای گام به گام ارائه می دهد. Super Decactions v3 از نظر مدل توسعه و رابط ، از نسخه قبلی 2 فاصله چشمگیری دارد. علاوه بر راهنمای سریع ، فیلم های آموزشی در دسترس است که نحوه استفاده از ویژگی های مختلف Super Decisions v3 را نشان می دهد. بیشتر کتابهای AHP فرض می کنند که خواننده یک تجربه ابتدایی یا ریاضی دارد. با این حال ، AHP به گونه ای طراحی شده است که تصمیم گیرندگان می توانند از این روش بدون استفاده از ریاضیات موجود در آن استفاده کنند. به همین دلیل ، خوانندگان ملزم هستند فقط دانش حسابى مقدماتى داشته باشند. در پایان ، این کتاب درک سریع و عملی از روش AHP را ارائه می دهد ، که می تواند برای مدیران شرکت ها و تصمیم گیرندگان در همه زمینه ها مفید باشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Practical Decision Making using Super Decisions v3 : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process