دانلود کتاب زبان اصلی Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این متن مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. این جلد با جزئیات دقیق تمام جنبه های سرطان ، از جمله آسیب شناسی ، پاتوبیولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی را بررسی می کند. نقش خاص محیط ریز لنفوم در نظر گرفته شده و ارتباط لنفوم هوچکین با لنفوم های غیرهوچکین مرتبط پوشانده شده است. ، کارآموزان بالینی و محققانی که در تشخیص ، درمان و تحقیقات این نئوپلاسم لنفاوی نقش دارند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :