دانلود کتاب زبان اصلی Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه جامع از سیستم های تشخیص رایانه را ارائه می دهد – یکی از امیدوار کننده ترین جهات در هوش مصنوعی. این مجموعه از 52 مقاله با دقت انتخاب شده ارائه شده توسط متخصصان تشخیص الگو در مورد جنبه های روش شناختی و کاربردهای تحقیقات فعلی ارائه شده است. این شامل بخشهای زیر است: · ویژگیها ، آموزش و طبقه بندی · بیومتریک · طبقه بندی جریان داده و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ · پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر · برنامه های پزشکی · برنامه های سیستم های شناخت ، از جمله محققان و دانشجویان علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی و رباتیک

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :