دانلود کتاب زبان اصلی Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :

[ad_1]

این کتاب مقالات یکی از کنفرانس های اصلی در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را ارائه می دهد. این گزارش ها به پنج موضوع مختلف سازمان یافته و تقسیم شده اند: مکانیک خستگی و تخریب سازه ها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی در مخازن تحت فشار و خطوط لوله: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، متصل و پیچ خورده. استرس باقیمانده و تأثیر محیطی بر خستگی خستگی ؛ و روش های شبیه سازی ، مدل های تحلیلی و محاسباتی برای خستگی و شکستگی.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :