دانلود کتاب زبان اصلی Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :

[ad_1]

این کتاب در 2 جلد و 6 قسمت تنظیم شده است. قسمت اول تجزیه و تحلیل داده های بزرگ است ، که در مورد پیشرفت های جدید در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ، آمار ، هماهنگی و بازیابی داده ها است. قسمت دوم مدیریت سیستم های اطلاعاتی است که شامل توسعه یک سیستم اطلاعاتی داده بزرگ یا بستر ابری است. بخش III یک روش محاسباتی داده های بزرگ است که به بهبود فناوری های رایانش سنتی در برابر پس زمینه داده های بزرگ اشاره دارد. قسمت چهارم تصمیم گیری عدم قطعیت است ، که به روش های تصمیم گیری با اطلاعات مختلف نامشخص ، مانند مبهم ، تصادفی ، خشن ، خاکستری ، ناشناس اشاره دارد. قسمت V یک الگوریتم هوش است. قسمت VI حفاظت از داده ها است ، که به ویژه در محیط مدیریت امروزی جنبه مهمی دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :