دانلود کتاب زبان اصلی Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017

[ad_1]

این کتاب آخرین اطلاعات در مورد تحولات جدید خودرو ، تکنیک های جدید یا بهبود یافته تست و روش های جدید یا بهبود یافته محاسبه را ارائه می دهد. آنها رهبرانی از صنعت و دانشگاه هستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Progress in Vehicle Aerodynamics and Thermal Management : 11th FKFS Conference, Stuttgart, September 26-27, 2017