دانلود کتاب زبان اصلی Readings in Numanities :

[ad_1]

این کتاب بی نظیر مقالاتی را از منظر علم شناختی چند رشته ای و نوآوری مربوط به سه علاقه اصلی نظری یا مباحث اصلی: موسیقی ، نشانه شناسی و ترجمه جمع آوری می کند. با ارائه مجموعه ای التقاطی از مقالات ابتکاری که به عناوینی مانند فرهنگ ، موسیقی شناسی ، مصرف هنر ، معنا ، رمزها و هویت های ملی می پردازد ، نام چند مورد ، از جذابیت گسترده ای در علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. نویسندگان مقاله بر اساس مدارس و روشهای مختلفی از جمله روانشناسی ، روانکاوی ، نشانه شناسی اجتماعی ، مدل سازی نشانه شناسی ، ساختارشکنی و تحلیل فرهنگی بنا شده اند. این کتاب با جذابیت و نگرش به روشهای جدید و چالش برانگیز ، توانایی بهبود وضعیت هنر در موضوعات مختلف را دارد. او خطاب به همه محققانی که هویت فرهنگی ، زبانشناسی و ترجمه ، مصرف موسیقی ، اجرا ، نظریه های نشانه شناسی و تقاطع های مختلف این موضوعات و موضوعات مرتبط را بررسی می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Readings in Numanities :