دانلود کتاب زبان اصلی Redemption Ark

[ad_1]

در کتاب دوم سه گانه بازدارنده ها ، آلاستر رینولدز مرزهای داستان علمی را رد می کند و “جایگاه خود را در میان رهبران رنسانس اپرای فضایی حالت جامد تأیید می کند (هفته نامه ناشران). در اواخر قرن 21 برای کشتن بیگانگان طراحی شده است برای پیدا کردن زندگی هوشمند و نابود کردن آن تنها امید به بشریت در بازگرداندن یک مخفیگاه مخفی اسلحه های آخرین قضاوت – و یک نفرتیر به نام Claven است که مصمم است آنها را پیدا کند. اما جناح های دیگر برای اهداف خود سلاح می خواهند – و خود این سلاح ها برنامه کاملاً متفاوتی دارند …

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Redemption Ark