دانلود کتاب زبان اصلی Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این مقالات کنفرانس طراحی مداخلات آموزشی و فرهنگ های یادگیری ، گنجاندن حمایت اجتماعی-عاطفی در تدریس و سیاست گذاری ، تحول فناوری ها برای پشتیبانی از ساختار اجتماعی نهادهای ما و چالش باورهای تثبیت شده در مورد یادگیری را بررسی می کند. آنها چالش های پیچیده استفاده از یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و آموزش عالی را برای ارتقا understanding درک و بینش بیشتر روشن می کنند ، در حالی که از دام هایی که با استفاده از مفهوم “طراحی مجدد یادگیری” به وجود می آید ، جلوگیری می کنند. کنفرانس آموزش و آموزش تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings