دانلود کتاب زبان اصلی Reel Bay : A Cinematic Essay

[ad_1]

در واقع تاکاکو کونیشی در داکوتای شمالی چه می کرد و چرا او مرده است؟ آیا همانطور که پلیس در جستجوی گنج خیالی دفن شده در بانک برف در پایان فیلم برادران کوهن ، نتیجه گرفت ، آیا او گم شد و منجمد شد. یا آیا چیز دیگری او را به آنجا آورده است: عشق غیرقابل پاسخ ، خودکشی آیینی ، بارش شهاب سنگ ، جستجوی از راه دور برای هدف؟ دانه های یک شیدایی وقتی دانشجوی اخلالگر فیلم ، ژان لارسون ، به یک خبرنامه برخورد می کند ، ریشه می گیرد. در طول سالها و در سراسر قاره ها ، مطالبی که یانا در جستجوی تاکاکو واقعی جمع آوری کرد ، از تلاش مکرر در فیلمنامه فراتر رفت و به این مقاله جالب توجه و ژانر تبدیل شد که به فضای واقعیت و داستان ، زندگی و مرگ متمایل بود ، نویسنده و موضوع. ، واقعیت و توهم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Reel Bay : A Cinematic Essay