دانلود کتاب زبان اصلی Reforming Marine and Commercial Insurance Law

[ad_1]

با اصلاح ضمانت نامه ها ، حداکثر حسن نیت و منافع بیمه ، اصلاح قانون بیمه های دریایی و تجاری ، تجزیه و تحلیل به موقع و قابل توجهی از این زمینه در حال تغییر قانون بیمه دریایی ارائه می دهد. کل بخش بیمه در حال بررسی و مشارکت در روند اصلاحات است ، و این علاقه گسترده در انواع کمک های فوق العاده با کیفیت به این کتاب منعکس می شود. این کتاب پیامدهای حقوقی و عملی پیشنهادهای قراردادهای بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. کارکنان دادگستری ، بخش بیمه ، دادگستری و دانشگاهی در مورد پیشنهادها انتقاد انتقادی کردند و در مورد زنده ماندن و آینده روند اصلاحات گفتگو کردند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law